Privacy

Veilig en betrouwbaar

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle (persoons)gegevens die door Writeway worden verzameld. Writeway kwalificeert hierbij als “verwerkingsverantwoordelijke” in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Jouw documenten en invoer bevatten vertrouwelijke gegevens en (bedrijfs)informatie. Bovendien verzamelen wij (persoons)gegevens als je gebruik maakt van onze dienstverlening. Al jouw (persoons)gegevens behandelen we volledig vertrouwelijk. Wij verstrekken geen gegevens aan derden.

Welke persoonsgegevens verwerken wij?

Wanneer je contact met ons opneemt, bijvoorbeeld door een vraag te stellen over onze dienstverlening, gebruiken wij jouw persoonsgegevens om jouw vraag te beantwoorden. Vervolgens registreren wij jouw vraag in onze administratie, omdat we er van kunnen leren.

Wanneer je besluit om gebruik te maken van onze dienstverlening, kun je je bij ons aanmelden via het contactformulier. Wij verwerken de volgende (persoons)gegevens: voor- en achternaam, geslacht, adres, postcode, plaats, land, telefoonnummer, e-mailadres, leeftijd, Skype of Zoom ID, opleidingsniveau, opleidingstitel, naam universiteit, studie, documenttitel, deadline documenten en input en alle documenten die per e-mail worden verzonden, zoals beoordelingsformulieren, (een concept van) uw documenten en input (voorstel). Voor informatie over door ons gebruikte cookies, zie het cookie consent center.

 

Voor welke doeleinden?

Wij gebruiken de gegevens om uw vragen te beantwoorden en je te adviseren. Wij matchen je met jouw schrijfcoach en voorzien deze coach van de benodigde informatie om de dienstverlening te kunnen verlenen. We gebruiken de gegevens ook om je te helpen als je vragen of klachten hebt over onze dienstverlening.

 

Op welke wettelijke basis?

Het verwerken van bovengenoemde gegevens is noodzakelijk voor het leveren van onze dienstverlening, oftewel de uitvoering van de overeenkomst die wij met je hebben.

 

Met wie delen we de gegevens?

We delen de persoonsgegevens met de coach die bij je past en die je begeleidt. Wij verkopen nooit persoonsgegevens. We verkopen nooit persoonlijke data We maken of delen nooit gegevens met (derde) partijen, tenzij dit wettelijk verplicht is of als we er oprecht van overtuigd zijn dat een dergelijke actie noodzakelijk is om (i) te voldoen aan een wettelijke verplichting (ii) om onze rechten of eigendommen te beschermen en te verdedigen, (iii) in urgente situaties ter bescherming van de persoonlijke veiligheid, of (iv) ter bescherming tegen wettelijke aansprakelijkheid.

 

Waar verwerken we?

Jouw persoonsgegevens worden verwerkt in Europa, behalve wanneer we Zoom gebruiken om online te communiceren. In dat geval vindt de verwerking plaats in de Verenigde Staten.

 

Hoe lang verwerken we?

Wij bewaren uw gegevens niet langer dan wettelijk is toegestaan en niet langer dan noodzakelijk voor de doeleinden waarvoor we jouw gegevens hebben gekregen. Hoe lang bepaalde gegevens worden bewaard, is afhankelijk van de aard van de gegevens en de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.

 

Hoe worden jouw gegevens beveiligd?

We beschermen jouw persoonsgegevens door gebruik te maken van actuele en up-to-date elektronische beveiligingstechnieken, volgens de geldende normen voor gegevensbescherming. Onze website is beveiligd middels een SSL certificaat. Je kunt dit controleren wanneer je op onze website surft, aangezien je altijd een slotje in het URL-blok moet zien.

 

Welke rechten heb je?

Verzoeken tot inzage, correctie of verwijdering van gegevens kunnen te allen tijde worden ingediend door een e-mail te sturen naar info@writeway.nlWij zullen jouw gegevens vervolgens binnen vier (4) weken na bevestiging verwijderen of aanpassen. Indien de verstrekte gegevens onjuist blijken te zijn, of in strijd met geldende wet- en regelgeving zijn opgeslagen, zullen wij deze op jouw verzoek corrigeren of verwijderen.

Indien je het niet eens bent met een bepaalde manier van verwerking van uw gegevens, kun je te allen tijde bezwaar maken tegen de verwerking door een e-mail te sturen naar info@writeway.nl. info@writeway.nlWij zullen dan zo spoedig mogelijk op jouw bezwaar reageren, maar in ieder geval binnen vier (4) weken.

Je hebt het recht om de door jou aan ons verstrekte persoonsgegevens in een bruikbare vorm te ontvangen om deze over te dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke. Als je jouw persoonsgegevens in een dergelijke vorm wilt ontvangen, kun je een e-mail sturen naar info@writeway.nlWij zullen reageren en de gegevens binnen vier (4) weken verstrekken, en uiterlijk binnen drie (3) maanden als het verzoek complex is.

Als je je zorgen maakt over de manier waarop wij jouw persoonlijke gegevens verwerken, zouden we het op prijs stellen als je contact met ons opneemt via info@writeway.nl. info@writeway.nlAls je wilt kunt je dit ook melden bij de gegevensbeschermingsautoriteit in het land waar je woont.


Hoe vragen te stellen of opmerkingen te maken?

Als je contact met ons wilt opnemen naar aanleiding van vragen of opmerkingen over deze privacyverklaring, dan kan dat via info@writeway.nl. info@writeway.nl.


Wijzigingen in deze privacyverklaring

Deze privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden gewijzigd, als er nieuwe ontwikkelingen plaatsvinden en/of dit noodzakelijk wordt geacht. Indien wij inhoudelijke wijzigingen doorvoeren of hiertoe wettelijk verplicht zijn, informeren wij jou hierover voorafgaand aan deze wijziging via jouw bij ons bekende e-mailadres.

Deze privacyverklaring is meest recent aangepast op 3 februari 2023.rd 2023.