** Schrijf een succesvolle introductie **. In dit artikel lees je een paar tips over hoe je een succesvolle introductie schrijft voor je scriptie. Als scriptiebegeleidster zie ik het allemaal. Studenten die begonnen zijn met het schrijven van hun plan van aanpak. Of de studenten waarvan hun scriptie is afgekeurd. Hen help ik graag. Via Write Way coach ik studenten tijdens het schrijven van hun scriptie. Vaak begin ik bij het hoofdstuk waar het meest aan verbeterd kan worden: de introductie. Hierbij wat tips. Wist je dat de introductie de muren zijn van je huis genaamd je scriptie? Als je introductie niet goed in elkaar steekt valt je huis zo in elkaar. Dat willen we natuurlijk niet.  Lees hier tips over de de vorm van het hoofdstuk, het aantal woorden wat je mag gebruiken,  de 4 belangrijkste elementen, en de onderzoeksvraag check.

Schrijf een Succesvolle Introductie voor Je Scriptie

 

 1. De vorm van een succesvolle introductie

  Figuur 1 - Vorm van een scriptie - Write Way
  Figuur 1 – Vorm van een scriptie – Write Way – schrijf een succesvolle introductie

De vorm van je introductie hoofdstuk is een trechter. Figuur 1 laat zien dat je introductie een trechter is die breed begint en steeds smaller wordt. Schrijf zo ook je hoofdstuk waarbij je breed je onderwerp introduceert en toe werkt naar je probleem, onderzoeksvraag en deelvragen. Tip: je discussie hoofdstuk is eigenlijk je introductie op zijn kop. Later meer over je discussie hoofdstuk.

 

 1. Weet hoeveel woorden je maximaal mag schrijven

 

Lees goed het handboek van je hogeschool of universiteit door. Vaak is een maximaal aantal woorden verbonden aan je introductie. Mocht je het niet weten?

Volgens Thomas (2013) heeft een introductie van een:

Ga hier ook echt niet over heen. Voorheen was ik ook docent en een groot criteria om een scriptie af te keuren was of de student over het aantal maximum woorden ging. Of dat nu 1 woord of 200 woorden zijn.

 

 1. Elke succesvolle introductie heeft 4 tot 5 elementen.

Wist je dat de gemiddelde introductie altijd dezelfde 4 tot 5 elementen bevat? Welke scriptie ik ook lees, ze hebben allemaal dezelfde structuur. De 5 elementen zijn als volgt:

 

 1. De setting

Element 1 gaat over de setting. Algemene uitspraken over het onderzoeksgebied om de lezer een setting te bieden waarin het probleem kan worden gerapporteerd. Bijvoorbeeld, we gaan van het universum naar het sterrenstelsel toe. Waarbij de tekst steeds specifieker wordt. Van het sterrenstelsel gaan we naar de aarde toe (specifiek onderwerp). Van de aarde werken we zelfs toe naar het onderzoeksgebied. Bijvoorbeeld, Nederland.  In element 1 worden ook definities gegeven van belangrijke woorden die in je scriptie voorkomen. Definities geef je weer met een bron. Mijn vuistregel is dat als een 12-jarige niet weet wat het woord betekent dan geef je een definitie. Element 1 bevat veelal 3 paragrafen.

 

 1. Meer specifieke uitspraken over het probleem bestudeerd

Werk in element 2 uit wat andere onderzoekers zeggen over het onderzoeksgebied. Vat de literatuur samen over jouw onderwerp. Schets hierbij concrete voorbeelden. Werk daarna toe naar het steeds specifiekere probleem. Onderzoeker A zei dit maar onderzoeker B zei dat. Beantwoord hier ook de waar en waarom vragen. Let hierbij goed op refereren en APA.  Element 2 is al kleiner in vergelijking tot element 1. Vaak bevat dit element maximaal 3 paragrafen.

 

 1. Uitspraken die aangeven dat er meer onderzoek nodig is

Belicht het probleem in element 3. Gebruik dan ook zinnen die letterlijk de woorden ‘het probleem is’’ bevatten. Vaak zeg je hier ook wat je al wel weet in de literatuur en vervolg die zin met wat je juist niet weet. Het belangrijkste gedeelte van je scriptie is hier te lezen. Het kennistekort oftewel ‘the knowledge gap’. Element 3 is maar 1 paragraaf.

 

 1. Specifieke uitspraken met het doel/doelstellingen van de scriptie

Element 4 bestaat vaak uit een of twee zinnen. Beschrijf hier het doel of de doelstellingen van je scriptie. Veel voorkomend is het direct opschrijven van de onderzoeksvraag en deelvragen. Hier schrijf je de ‘daarom’ en wat je gaat beantwoorden.

 

Introduct
Figuur 2 – Hoe schrijf je een succesvolle introductie?

 

 1. (optioneel) Uitspraak waarde van de scriptie

Vergeet in element 5 niet je scriptie te verkopen. Schrijf hier in een zin of twee de toegevoegde waarde van je scriptie. Wat draag jij bij aan de maatschappij en/of het onderwerp? Element 5 is niet altijd verplicht maar maakt je scriptie wel sterker.

 

Maar nu even weer terug naar de volgende tip. Hoe schrijf je een succesvolle introductie voor je scriptie?

 

 

 1. Tip check of je introductie volledig is met je onderzoeksvraag

Als scriptiebegeleidster lees ik vaak als eerste de onderzoeksvraag. Daarna ga ik pas de introductie lezen. Waarom? Omdat elk woord wat in de onderzoeksvraag staat al van tevoren kort geïntroduceerd moet worden. Ik gebruik de control F functie en zoek of alle woorden uit de onderzoeksvraag wel kort zijn toegelicht in elementen 1 en 2. Inclusief bron natuurlijk. Woorden introduceren na je onderzoeksvraag is een dat je introductie geen trechtervorm heeft. Let op! Pas in je literatuurstudie ga je inhoudelijk in op deze woorden. Daarom de nadruk op het woord ‘introduceren’.

 

Dus hoe schrijf je een succesvolle introductie voor je scriptie?

Samengevat, schrijf de introductie in trechtervorm binnen het maximumaantal woorden. Zorg dat de 4 elementen erin zitten. Ter afsluiting, check je hoofdstuk met de woorden uit je onderzoeksvraag. Benieuwd naar nog meer tips? Heb je specifieke vragen?

Write Way geeft schrijf workshops en heeft soms plekken vrij voor een-op-een coaching.

 

 

Bronnen:

Thomas, G. (2013). How to do your research project: A guide for students. Sage.